RSI yapalım ama NE ZAMAN? (Yrd.Doç.Dr.Başak BAYRAM)

Ekleyen: Doç.Dr.Orhan ÇINAR Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Frontpage

Acil entübasyonlarda hızlı ardışık entübasyon protokolü (RSI) standart uygulamadır. Acil tıp uzmanları entübasyon uygulamaları sırasında bu protokolü yıllardır kullanmaktadır. Ancak uygulayıcıları bilir ki bazı hastalarda gerek ilaç yan etkileriyle gerekse de entübasyonun gecikmesine bağlı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Acil serviste entübasyon uygulamalarının ameliyathaneden en belirgin farklılığı hastanın işleme hazırlanmamış olması ve elbette ki entübasyon ihtiyacını ortaya çıkaran nedenin ciddiyeti; hastanın vital anstabilitesidir. Acil hastalarının büyük kısmında entübasyon ihtiyacı solunum yetmezliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Videolarengoskoplar: Direkt Larengoskopi Tarih mi Oluyor? (Doç.Dr.Orhan ÇINAR)

Ekleyen: Doç.Dr.Orhan ÇINAR Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Frontpage

Hastanın solunumunun durduğu ya da yetersiz olduğu acil durumlarda havayolu açıklığının sağlanması esastır. Havayolu açıklığını sağlamanın optimal yolu endotrakeal entübasyon işlemidir.(1) Bu işlemi gerçekleştirmek için larengoskoplar kullanılır. Larengoskop uç kısmı hastanın ağzına yerleştirilerek dilin güç kullanarak yukarı kaldırılmasını ve vokal kordların görülebilmesini sağlar.

Hastane Öncesinde Hangi Supraglottik Yöntemi Kullanmalıyız? (Yrd.Doç.Dr.Başak BAYRAM)

Ekleyen: Doç.Dr.Orhan ÇINAR Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Frontpage

Supraglottik havayolu araçları hastane öncesinde havayolu müdahalelerinde iyi bir alternatiftir. Tecrübesiz uygulayıcıların bile kolay kullanabilmesi ve endotrakeal entübasyon uygulamalarına göre daha hızlı olarak uygulanabilmeleri nedeniyle ön plana çıkmaktadırlar.  Başarı oranlarının daha yüksek olması nedeniyle hastane öncesinde havayolu müdahalelerinde endotrakeal entübasyon yerine kullanılması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artmaktadır.

Haftanın Havayolu Makalesi:

Ekleyen: Doç.Dr.Orhan ÇINAR Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Frontpage

Cınar, O. Acil Serviste Kapnografi Kullanımı, Turk J Emerg Med 2011;11(2):80-89

Karbondioksit kısmi basıncının solunum sırasında havayolundan ölçülmesine kapnografi denir. İnvaziv olmama avantajına sahip bu yöntemle hastanın metabolik durumu, perfüzyonu ve en önemlisi ventilasyonu hakkında anlık bilgi elde edilebilir. Güncel rehberlerde endotrakeal entübasyonun doğrulanmasında rutin olarak kullanılması önerilen kapnografinin acil serviste daha birçok potansiyel kullanım alanı bulunmaktadır. Bu derlemede, kapnografinin acil servis kullanım alanlarının tartışılması amaçlanmıştır.