Amacımız

Havayolum.Net Platformu, TATD Havayolu Çalışma Grubu tarafından kurulan, hava yolu ile ilgili her türlü güncel bilgi, malzeme ve bilimsel çalışmaların tartışıldığı, deneyim, etkinlik ve bağlantıların duyurulduğu bir bilgi paylaşım platformudur.

Bu platformun amacı, ülke genelinde acil müdahalenin temel bileşenlerinden biri olan havayolu yönetimi konusunda bilgi ve becerilerin artırılmasına katkı sağlamaktır.