• Havayolum.Net Platformu Açıldı.
  • TATD İleri Havayolu Kursu Kazandırılması Hedeflenen Beceriler
  • TATD Ileri Havayolu Kursları Devam Ediyor. Kayıt için TATD Dernek Sekreteri ile görüşebilirsiniz.
  • Doç.Dr.Orhan ÇINAR: Videolarengoskoplar hakkında derleme
  • Yrd.Doç.Dr.Başak BAYRAM: Hastane Öncesinde Hangi Supraglottik Yöntemi Kullanmalıyız?
  • Videolarengoskop ile Endotrakeal Entübasyon Videosu

Haftanın Havayolu Makalesi:

Cınar, O. Acil Serviste Kapnografi Kullanımı, Turk J Emerg Med 2011;11(2):80-89

Karbondioksit kısmi basıncının solunum sırasında havayolundan ölçülmesine kapnografi denir. İnvaziv olmama avantajına sahip bu yöntemle hastanın metabolik durumu, perfüzyonu ve en önemlisi ventilasyonu hakkında anlık bilgi elde edilebilir. Güncel rehberlerde endotrakeal entübasyonun doğrulanmasında rutin olarak kullanılması önerilen kapnografinin acil serviste daha birçok potansiyel kullanım alanı bulunmaktadır. Bu derlemede, kapnografinin acil servis kullanım alanlarının tartışılması amaçlanmıştır.
logo

TATD Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 51/10, Çankaya - Ankara Tel : +90 (312) 438 12 66 Fax : + 90 (312) 438 12 68